Cynthia Petion - CEO NovaTech

Cynthia Petion - CEO NovaTech

Cynthia Petion je NovaTech CEO a zde jsou některé její odpovědi na webináři, kterého se zúčastnilo okolo 5000 lidí.

Zde je Cynthia Petion pozvána jako host do vysílání a vypráví o sobě, o společnosti a prezentuje Novatech. 

Zde Cynthia Petion vysvětluje, jak probíhají obchody na MT5 platformě Novatechu a kolik obchodů dělají za své klienty. 

Důkaz o obchodování Novatechu:


Víra a podnikání - 1. část


Víra a podnikání - 2. část - Strach

"Pochybení (pád, selhání) není protikladem úspěchu, ale součástí úspěchu."

V tomto videu se hovoří o tom, jak překonávat strach a pád (selhání, nezdar). 


Víra a podnikání - 3. část

Tento týden hostitelé diskutují o aktu rozlišování, o tom, jak rozpoznat dobré příležitosti od špatných, a nabízejí rady, jak se stát více rozlišujícími, aniž bychom se stali příliš kritickými nebo odsuzujícími. 


Víra a podnikání - 4. část

Pan Eddy Petion, COO společnosti NovaTech a úspěšný podnikatel, se připojil k hostitelům Faith & Business, aby diskutoval o rozdílech mezi podnikatelem a zaměstnancem a sdílel hodnotu vlastnictví vašich snů!


Víra a podnikání - 5. část

V tomto videu mluví Cynthia a její hosté o důležitosti vztahů a partnerství.